PROPOZICIJE ZA NATJECANJA U STOLNOTENISKIM LIGAMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

P R O P O Z I C I J E

ZA NATJECANJA U STOLNOTENISKIM LIGAMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Članak 1.

U ligama koje organizira STSZŽ – e sudjeluje neograničen broj muških i ženskih ekipa. Ekipe su prema jakosti  raspoređene u jednu ili više liga po potrebi, u svakoj s po 6 ekipa. Iznimno može nastupiti i manje ekipa.

Članak 2.

Prvenstvo Županijskih liga i Lige nada igra se četverokružno, turnirski.

Članak 3.

Utakmice u županijskim ligama igraju se do četiri pobjede jedne ekipe a Liga nada do tri pobjede jedne ekipe po sljedećem rasporedu:

Županijske lige:        A – Y        A – X            Liga nada:    A – X        B – Y

B – X    PAR    C – Y                    C – Z

C – Z        B – Z                    A – Y        B – X

Sve partije igraju se na 3 dobivena seta (do 11 poena)

U igrama parova mogu nastupiti jedan ili oba igrača koji nisu igrali u pojedinačnim partijama. Dozvoljena je zamjena jednog igrača uz uvjet, da njegov nastup bude najavljen prije početka pete partije (iza igre parova).

Domaćin u susretu uvijek ima postavu ABC.

Članak 4.

U županijskim ligama mogu nastupiti samo igrači i igračice koji nisu nastupili u ligama HSTS – a (superliga, prva liga, druga i treća liga). U Ligi nada mogu nastupiti igrači kategorije Najmlađi kadeti odnosno najmlađih kadetkinja, a u ostalim ligama juniori i juniorkr i mlađi.

Članak 5.

Za pobjedu u utakmici ekipa dobiva 2 boda, a za izgubljeni susret 1 bod, a 0 bodova u neodigranom ili nedovršenom susretu.

Ako prilikom određivanja redosljeda dva ili više klubova imaju jednak  broj osvojenih bodova, njihov se plasman određuje samo iz rezultata njihovih međusobnih susreta, uzimajući postupnou obzir broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i poraza pojedinačnih partija, dobivenih i izgubljenih setova, te dobivenih i izgubljenih poena.

Ukoliko je, izvršenjem  gornjih radnji, mjesto jednog ili više članova grupe određeno, a ostali su još uvijek izjednačeni, cijeli postupak se ponavlja, uzimajući u obzir samo međusobne rezultate članova grupe koji su ostali izjednačeni.

Članak 6.

Prve tri ekipe u ligama osvajaju pokal STSZŽ – e te 5 medalja, trener i četiri igrača.

Članak 7.

Ekipa koja neopravdano ne nastupi na utakmici županijske lige kaznit će se mandatnom kaznom.

Ekipa koja neopravdano ne nastupi na 3 utakmice tretirat će se kao da je istupila iz natjecanja.

Ako je ekipa koja je ispala iz lige odigrala polovinu ili više utakmica, preostali susreti registrirat će se u korist protivnika bez borbe.

Ako je ekipa odigrala manje od polovine utakmica, svi njeni do tada postignuti rezultati će se brisati.

Članak 8.

Županijske lige igraju se po pravilima ITTF – a i prema Pravilniku o organizaciji natjecanja HSTS – a.

Članak 9.

Organizaciju utakmica vrši klub domaćin.

Organizacija utakmica mora biti provedena sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS – a kod ćega se posebno istiću obveze organizatora:

  • osigurati objekt koji odgovara postavljenim uvijetima za igru
  • osigurati opremu (stol, mrežicu, brojač, loptice i dr.) u skladu s odredbama Pravilnika i ovih Propozicija
  • osigurati mogučnost treniranja gostujučih ekipa u dvorani u kojoj će se igrati, najmanje 30 minuta prije službenog početka utakmica
  • istaknuti zastavu Republike Hrvatske u, ili ispred dvorane
  • osigurati održavanje reda za vrijeme odigravanja utakmice, te sigurnost igrača i službenih osoba
  • osigurati stručno osoblje za vođenje utakmica

Nepridržavanje ovih odredbi povlači mandatnu kaznu.

 

Članak 10.

Prostor za igru mora biti veličine najmanje 8 x 3 m.

Unutar prostora za igru mora se nalaziti stolič s mehaničkim brojačem.

Članak 11.

Utakmice županijskih liga igraju se na stolovima odobrenim od ITTF – a.

Članak 12.

Utakmice županijskih liga sude sami sudionici utakmice.

Članak 13.

Izviješća sa utakmica županijskih liga moraju prispjeti voditelju liga najkasnije u roku 24 sata od trenutka kad su utakmice odigrane.

Voditelja liga određuje Izvršni odbor STSZŽ – e.

Članak 14.

Utakmice županijskih liga igraju se prema rasporedu odigravanja utakmica, a vrijeme i mjesto odigravanja određeno je Kalendarom natjecanja STSZŽ – e.

Članak 15.

Termin odigravanja županijskih liga ne mogu se mijenjati.

Iznimno, termin se može mijenjati ako za to postoji opravdani razlog (bolest, vremenske nepogode i dr.)

Voditelj lige može odobriti promjenu termina odigravanja utakmice ako za to postoji opravdan razlog. Ekipa koja nije mogla nastupiti mora odigrati odgođenu utakmicu na gostovanju ili drukčije ako se obje ekipe dogovore. Utakmica mora biti odigrana prije narednog kola.

Utakmice zadnjeg kola ni u kojem slučaju se ne mogu odgađati i moraju se odigrati u vrijeme utvrđeno rasporedom za odigravanje utakmica.

Članak 16.

Na registraciju svake utakmice može se uložiti žalba.

Žalbu najavljuje oštečena strana na poleđini zapisnika s te utakmice.

Detaljno obrazloženu žalbu, s potvrdom o uplaćenoj taksi, oštečena strana mora dostaviti voditelju lige najkasnije 3 dana po odigranoj utakmici.

Izvršni odbor STSZŽ – e mora žalbu riješiti u roku od 8 dana po njenom primitku i odluka je konačna.

Članak 17.

Kod pokretanja žalbenog postupka uplaćuje se taksa.

Uz podnošenje žalbe uplaćuje se taksa u iznosu od 50,00 kuna. U slučaju pozitivnog riješenja žalbe, taksa se vraća žalitelju.

Članak 18.

Slučajevi koji nisu predviđeni ovim Propozicijama rješavat će se temeljem aktuelnih pravilnika STSZŽ – e i HSTS – a.

Članak 19.

Prijavnina za sudjelovanje u županijskim ligama iznosi 100,00 kuna po prijavljenoj ekipi. Uplačuje se u cijelosti odmah, najkasnije 15 dana po prispječu računa. Neplačanje povlači suspenziju ekipe.

Članak 20.

Utvrđuju se iznosi mandatnih kazni za:

  • ne dostavljanje podataka u zakazanom roku, za svaki podatak 10,00 kuna
  • zakašnjela uplata po ispostavljenom računu 50,00 kuna
  • utakmica izgubljena bez borbe 100,00 kuna
  • istupanje iz lige u toku sezone 200,00 kuna

 

Članak 20.

Svi računi vezani uz natjecanja koja organizira STSZŽ – e moraju se platiti u roku od 15 dana po njihovom primitku na:

STOLNOTENISKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Đure Dubenika br. 2, 10370 Dugo Selo

IBAN: HR3423400091110593551

Članak 21.

Zapisnici s utakmica, žalbe i ostalo u svezi s natjecanjem u županijskim ligama šalju se tajniku nakon odigranog kola na jedan od načina:

 

Članak 22.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor STSZŽ – e.