Prvenstvo regije Srednja Hrvatska

odigrano je 26.03.2023. u Ogulinu.

Klinci: 2. Karlo Perić DUS, 3. Jan Znika SAM

Klinceze: 2. Dorotea Bilić SVN

NMK/m: 3. Dominik Pintur JAS i Karlo Perić DUS

MK/f: 1. Viktoria Oslaković JAS

MLK/m: 2. Terihaj Mateo SAM, 3. Lovro Horvat SAM

K/m:  2. Terihaj Mateo SAM, 3. Leon Benković JAS

K/f: 2. 1. Mia Horvatiček DUS, 2. Viktoria Oslaković JAS

MLJ/m: 3. Leon Benković JAS

MLJ/f: 1. Mia Horvatiček DUS, 2. Ana Znika SAM

J/m: 2. Luka Vezamanović JAS, 3. Lovro Valečić JAS

Prvenstvo regije Srednja Hrvatska 2023.Prvenstvo regije Srednja Hrvatska 2023.Prvenstvo regije Srednja Hrvatska 2023.

You may also like...