Pravilnik o bodovanju klubova STSZŽ-e

STOLNOTENISKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Pravilnik o bodovanju klubova STSZŽ-e

I.OPĆE ODREDE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se način na koji se boduju klubovi članovi STSZŽ-e. Temeljem broja bodova klubovima će biti izračunat postotak kojim će participirati u raspodjeli minimalno 50% financijskih sredstava STSZŽ-e u sljedećoj kalendarskoj godini, a predviđenih za raspodjelu klubovima. Prvih 50% sredstava predviđenih za raspodjelu klubovima, članovima STSZŽ-e podijelit će se svim klubovima u jednakim iznosima.

Članak 2.

Bodovanje se vrši temeljem završnih rang lista HSTS-a i STSZŽ-e, plasmana na pojedinačnim i ekipnim Prvenstvima Hrvatske, završnih tablica Super lige muške i ženske, završnih tablica 1. Hrvatske lige-Zapad muške i ženske, te završnih tablica „Lige nada“ za dječake odnosno djevojčice.

Članak 3.

Bodovanje za proteklu sezonu vrši Stručna komisija STSZŽ-e a usvaja ga Izvršni odbor STSZŽ-e na svojoj sjednici najkasnije do 15. Listopada tekuće godine, a primjenjuje se za cijelu sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 4.

Visinu ukupnih financijskih sredstava za raspodjelu klubovima članovima STSZŽ-e utvrđuje Skupština STSZŽ-e na svojoj godišnjoj sjednici za sljedeću kalendarsku godinu.

II. NAČIN BODOVANJA

Članak 5.

Ukupan broj bodova svih klubova članova STSZŽ-e čini 100%. Potom se prema broju bodova pojedinog kluba izračunava postotak koji pripada tom klubu. Taj postotak je dio s kojim pojedini klub član STSZŽ-e sudjeluje u raspodjeli 50% financijskih sredstava STSZŽ-e predviđenih za raspodjelu klubovima članovima saveza.

Članak 6.

Igračici ili igraču bodovi se mogu računati samo u jednoj pojedinačnoj kategoriji na rang listama HSTS-a i samo u jednoj pojedinačnoj kategoriji na rang listama STSZŽ-e (kategoriji u kojoj je ostvaren najbolji plasman) i to samo sa zaključno kategorijom juniorki i juniora.

Bodovi dvojne registracije (seniorski) se ne računaju.

Članak 7.

Ekipa koja se natječe u Super ligi (ženskoj ili muškoj) dobija 50 bodova.

Ekipa koja se natječe u 1. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi- Zapad (ženskoj ili muškoj) dobija 30 bodova.

Ekipa koja se natječe u 2. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi-Regija Srednja Hrvatska (ženskoj ili muškoj) dobija 15 bodova a za natjecanje u 3. Hrvatskoj ligi-Regija Srednja Hrvatska (ženskoj ili muškoj) klub dobije 10 bodova.

Članak 8.

Bodovi koje klub član STSZŽ-e dobija za osvajanje jednog od prva tri mjesta na ekipnom Prvenstvu Hrvatske (sve kategorije do seniora):

mjesto 50 bodova

mjesto 30 bodova

mjesto 15 bodova

Članak 9.

Bodovi koje klub član STSZŽ-e dobija za osvajanje jednog od prva tri mjesta na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske (sve kategorije do seniora):

mjesto 30 bodova

mjesto 20 bodova

mjesto 10 bodova

Članak 10.

Bodovi koje klub član STSZŽ-e dobija za plasman svojih igračica i igrača na završnim pojedinačnim rang listama HSTS-a (sve kategorije do seniora):

kategorija 1.- 2. mjesto 25 bodova

kategorija 3.- 4. mjesto 20 bodova

kategorija 5.- 8. mjesto 15 bodova

kategorija 9.-16. mjesto 10 bodova

kategorija 17.-32. mjesto 5 bodova

kategorija 33.-64. mjesto 2,5 bodova

kategorija 65.- i niže 1 bod

Članak 11.

Bodovi koje klub član STSZŽ-e dobija za plasman svojih igračica i igrača na završnim pojedinačnim rang listama STSZŽ-e (sve kategorije do seniora).Računmaju se samo igračice i igrači iz klubova članica STSZŽ-e, i to:

kategorija 1.- 2. mjesto 15 bodova

kategorija 3.- 4. mjesta 12 bodova

kategorija 5.- 8. mjesta 8 bodova

kategorija 9.- 16. mjesta 5 bodova

5. kategorija 17.- 32. mjesta 3 boda

6. kategorija 33.- i niže 1 bod

Članak 12.

Bodovi koje klub član STSZŽ-e dobija za osvajanje jednog od prva tri mjesta u „Ligi nada“ (za djevojčice ili dječake) pri čemu se računaju samo ekipe iz klubova članica STSZŽ-e :

mjesto 20 bodova

mjesto 15 bodova

mjesto 10 bodova

mjesto 8 bodova

mjesto 6 bodova

mjesto 4 boda

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na prijedlog Stručne komisije STSZŽ-e, izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Izvršni odbor STSZŽ-e.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik je usvojen na sjednici Izvršnog odbora STSZŽ-e 26.01.2012. godine i stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni odbor

STSZŽ-e